Thành Phố Hà Nội lập kế hoạch đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính giữa các Quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy.

Thông tin về việc điều chỉnh địa giới giữa các quận từ liêm và cầu giấy

UBND TP.Hà Nội vừa phát hành chiến lược triển khai việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa các Q Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm khu vực 8 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân và 2 tổ dân phố tập thể bệnh viện 198.

Hà Nội tính điều chỉnh địa giới 3 quận Cầu Giấy, Nam-Bắc Từ Liêm
Thành Phố Hà Nội lập chiến lược điều chỉnh địa giới 3 Q. Cầu Giấy, Nam – Bắc Từ Liêm

Từ đó, TP sẽ lập hồ sơ và xúc tiến các trình tự, thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính giữa các Phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm), P. Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) và P Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) phù hợp với tình trạng điều hành Hiện nay.

Thành Phố Dự kiến chuyển hàng loạt diện tích đất tự nhiên của 8 tổ dân phố (các tổ 25, 26 ,27, 28, 29,30, 31, 32) khu vực Bắc Nghĩa Tân thuộc P. Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) hiện nay đang do Phường Nghĩa Tân (quận CG cầu giấy quản lý) về địa giới của Phường Nghĩa Tân.

đồng thời chuyển đồng loạt diện tích quy hoạnh đất tự nhiên của 2 tổ dân phố 28, 29 thuộc P. Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm) đang do Phường Mai Dịch (Cầu Giấy) điều hành về địa giới hành chính của P. Mai Dịch.

TP. Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn Ủy Ban Nhân Dân các Q CG cầu giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm thiết kế xây dựng dự thảo đề án của Ủy Ban Nhân Dân TP về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận để xin ý kiến nhân dân và thực hiện các trình tự, thủ tục trình các cấp có thẩm quyền.

Ủy Ban Nhân Dân 3 Q. Chỉ đạo Ủy Ban Nhân Dân các P Nghĩa Tân, Mai Dịch (quận Cầu Giấy), Cổ Nhuế 1 (Bắc Từ Liêm), Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm) lập và niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về việc kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chính.

Tổ chức triển khai lấy ý kiến cử tri theo từng tổ dân phố, tổng hợp biên bản họp, phiếu lấy ý kiến cử tri, lập giải trình kết quả lấy cách nhìn cử tri trên địa bàn P. Việc lấy ý kiến cử tri phải hoàn thành trước 15/1.

Sau khi lấy ý kiến cử tri (khi được trên 50% cử tri tán thành), Ủy Ban Nhân Dân các cấp trình HĐND cấp mình về biện pháp đề nghị điều chỉnh địa giới.

ảnh minh họa

UBND các P. Có hồ sơ đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, Ủy Ban Nhân Dân 3 Q. Trình HĐND cùng cấp họp, có nghị quyết đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chính, sau đó UBND các Q. Lập hồ sơ trình UBND Thành Phố.

UBND Thành Phố sẽ hoàn thành xong đề án, trình HĐND Thành Phố và giải trình UB Thường vụ quốc hội.

>> xem thêm cuộc sống xanh tại Hateco Huỳnh thúc kháng tại đây.

Rate this post

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here